DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

شخصية المدرب الرياضي و أثرها على مردود الفريق أثناء المباراة في الكرة الطائرة دراسة ميدانية لفرق بولاية الجلفة

Show simple item record

dc.contributor.author باسين, علي
dc.contributor.author عزار, المحجوب
dc.contributor.author فريدي, طارق
dc.date.accessioned 2017-06-07T11:53:58Z
dc.date.available 2017-06-07T11:53:58Z
dc.date.issued 2017-06-06
dc.identifier.other LS 169
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/181
dc.description.abstract تعتبر هنةبرا تدتبرب تن تة بر إ ا ة ت خ د ابر خ تدتع ل برا تدلتصبر ا دت برطب قبر خ تمط ب برا د لبرب ي تدلتصبر نبر هنةبربرا تعتلبرب وا ا وقبر ت ى بربرك تدة برلفخ تد ل تبربرا ا ضبرب خ بربرلو ت تي برطلأ ا تدبرر فيبربرن وب تتبر ل م تفيبربرب ي ضطبر تدعلبربر م هبربربرالم تفينةبربربراع ي بربربر ى بربربرى وب تةبربربر ب ى بربربرك هببربربرب خ ىلد بربربرا نبربربرإ تدتبربربرب تن ا ي بربربرا ت بربربرتابت تدمبربربرلو ا ت بربربرلد ن ا تلإجلتفتت تد ة ا تفيت ا تة إ ا ت ج ى قبر تت تدعىطبر ع عل برا تدتبرب تن تدلتصبر تعتلبرب م ت برلد ى برك و تف هطبربرل ع ى ل بربرا ت بربرتلبت هبربرت ى بربرإ تدتفبربرلتب ااابربرلول ت ى بربرلف تدط د ج بربرا ا ى بربرإ تتليبربرا ا ى بربرإ تدبربرة ت جتلبربرلى تدلتص ا ةلى غ هل هت تدع تدر تسلىب م ةىبربت تفيبرب ي تدلتصبر تدبراا تسبرلهإ م تمبر تل ضبرب تت تدعىطبر ا هست تهإ تفينل ا م تدةلخ تدملولخ. en_EN
dc.language.iso other en_EN
dc.subject المدرب الرياضي-مردود الفريق-كرةالطائرة en_EN
dc.title شخصية المدرب الرياضي و أثرها على مردود الفريق أثناء المباراة في الكرة الطائرة دراسة ميدانية لفرق بولاية الجلفة en_EN
dc.type Thesis en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account